برچسب: بیقراری
کد خبر: ۱۱۳۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴


مغزی و قلبی جدیرخواهد بود سندروم بیقراری پا چیست وی...
کد خبر: ۱۱۲۶۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


باشم به لحظات بیقراری و سختی های کشنده در حرفه... با کوله باری از لحظات بیقراری در سراشیبی خیابان ولیعصر... در مرور خاطرات دوران بیقراری بودم ناگهان صدای پی درپی... کرد و درحالیکه هفته نامه را ورق میزدم لحظات بیقراری...
کد خبر: ۱۱۱۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴


ممکن است بیقراری و گرمای بدن آن ها تشدید شود...
کد خبر: ۱۰۵۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹


عدم خواب عمیق بستگی دارد این بیقراری اجازه نمی دهد...
کد خبر: ۱۰۱۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


لحظه ای عقب نشینی نمی کردم در دوران بیقراری اشتباهات... و براه خود ادامه دادم در آن ایام بیقراری بخاطر...
کد خبر: ۹۶۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۵


برگزاری نمایشگاه مطبوعات بیقراری وصف ناپذیری مرا با خود می... هنر صنعت سینما در برگی دیگر از دوران بیقراری به...
کد خبر: ۹۴۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


یافتنِ بیقراری آقای اسکویی به نظر شما به عنوان کارگردان...
کد خبر: ۹۳۱۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۹


دچار بیقراری بیخوابی عدم علاقه به تحصیل حواس پرتی افسردگی...
کد خبر: ۹۰۳۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


در قفسی تنگ و آلوده تمام مدت از بیقراری سر...
کد خبر: ۲۹۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۹


آرش هاشمی :
تحریم به این درشتی/ - خیام اگر که بیقراری خوش...
کد خبر: ۱۶۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵


گذشته برای حاضران تفاوت می کرد بیقراری دایمی در گوشه...
کد خبر: ۷۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۲۵