برچسب: حذف انگلیسی
نوشت احمد فردید به طعنه زبان انگلیسی را زبان حمال... می رفت و باربران آنجا با زبان انگلیسیِ دست و... هستند هم به انگلیسی مسلط ند اساسا زبان امپراطوری بریتانیا... جهان ما انگلیسی است البته که باید گفت هم زبان...
کد خبر: ۱۰۰۲۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰