ايران و مثلث جديد بازار نفت‌ عليرضاسلطاني

ايران و مثلث جديد بازار نفت‌

به نظر مي‌رسد از اين پس بايد کم‌کم به جاي کلمه اوپک از کلمه کشورهاي عمده توليدکننده نفت استفاده و به کاربرد آن عادت کرد
نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۲ آرشیو
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
آرشیو نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۲
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹ - 2020 July 06
برچسب: حمایت با حفظ حق انتقاد
رابط ه دول ت و اصلاح طلبان رابطه حامی و... حمایت شونده است ...
تدبیر24 بدین معنا که دولت مورد حمایت اصلاح طلبان است... و اصلاح طلبان نیز حامی دولت هستند و در موارد... بسیار کمی نیز با یکدیگر شریک هستند اما شراکتی که... در بهترین شرایط سهم اصلاح طلبان بین ٢٠ تا ٣٠...
کد خبر: ۱۰۴۱۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵