سناریوهای احتمالی تعارض ایران و غرب دکتر عشایری

سناریوهای احتمالی تعارض ایران و غرب

از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم درایران؛ اصلی ترین دغدغه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت سیاست هسته ای و پیگیری آن از طریق دیپلماتیک است.
نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۴ آرشیو
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
آرشیو نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۴
جمعه ۰۷ آذر ۱۳۹۹ - 2020 November 27
برچسب: راهکارهای اساسی فقرزدایی
راهکارهای اصلی فقرزدایی تابعی از علل شکل گیری فقر در...
سازمان تولید و بازتوزیع عادلانه ثروت و درآمد راهکارهای اساسی... فقرزدایی هستند مصداق برجسته دیدگاه دوم کشورهای اسکاندیناوی هستند جوامعی...
کد خبر: ۱۰۲۷۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶