برچسب: زمان الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از الزام... استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه خبر... داد و گفت این طرح را با هدف جلوگیری از... سوءاستفاده و مقابله با قاچاق سوخت اجرایی خواهیم کرد ...
تدبیر24 مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از... الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه... از سوءاستفاده و مقابله با قاچاق سوخت اجرایی خواهیم کرد... امیر وکیل زاده با تاکید به اینکه باید فرهنگ استفاده...
کد خبر: ۱۱۹۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳