برچسب: زمان انتظار برای صدور کارت سوخت جدید
تا دو ماه از زمان درخواست کارت سوخت طول می... کشد تا کارت سوخت به دست مالکان خودرو برسد ...
در صدور کارت های سوخت اظهار داشت درخواست ها برای... دریافت کارت سوخت از روز سهمیه بندی نسبت به شرایط... تولید کارت سوخت در شرایط عادی ۴ تا ۵ برابر... درخواست ها بود و مشکلی از جهت صدور به موقع...
کد خبر: ۱۲۱۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸