برچسب: شاپور کریمی
تدبیر24 شاپورکریمی - اتفاقات ناگواراقتصادی طی دوماه گذشته مبین این...
کد خبر: ۱۱۱۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴


جلیلیان حسن شهبازی فرهاد کریمی افشین رحیمی افشین ادیب منش... رضایی کژدال شکرالهی ناصر شفیعی شاپور کریمی جعفر کاوه علی... معظمی عبداله زندی حمیدرضا همایی نرگس کریمی علی کسایی رها...
کد خبر: ۵۴۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹


شاپور کریمی کارشناس برجسته علوم سیاسی
کد خبر: ۶۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹


بررسی ساختاری شکل گیری بحرانهای دولت احمدی نژاد
شاپور کریمی-ایران امروز ما گرفتار صدها مشکل و بحران ریز...
و زیست محیطی این طرح ها بوده است شاپور کریمی...
کد خبر: ۶۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴