ايران و مثلث جديد بازار نفت‌ عليرضاسلطاني

ايران و مثلث جديد بازار نفت‌

به نظر مي‌رسد از اين پس بايد کم‌کم به جاي کلمه اوپک از کلمه کشورهاي عمده توليدکننده نفت استفاده و به کاربرد آن عادت کرد
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
سه‌شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - 2020 May 26
برچسب: شروط دستیابی به اقتصاد منهای نفت
درحال حاضر تعداد زیادی از کشورها اقتصاد خودشان را بدون... نفت و به نحو بسیار مناسبی اداره می کنند ...
تدبیر24 درمورد اینکه چگونه می توان در شرایط فعلی به... گونه ای اقتصاد را مدیریت کرد تا درآمدهای بر باد... از کشورها اقتصاد خودشان را بدون نفت و به نحو... بسیار مناسبی اداره می کنند نگاهی به تجربیات جهانی به...
کد خبر: ۱۱۹۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶