برچسب: شهریارِ میراث فرهنگی
آید اما خوشبختانه هنوز کاشی ماندگار "شهریار میراث فرهنگی ایران"... اهالی میراث فرهنگی برای کشورش فخر می آفرید و تا... خبر درگذشت اش شوکی بزرگ به جامعه میراث فرهنگی کشور... بخش عمده ای از جوانی اش را صرف میراث فرهنگی...
کد خبر: ۱۱۰۹۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲