ايران و مثلث جديد بازار نفت‌ عليرضاسلطاني

ايران و مثلث جديد بازار نفت‌

به نظر مي‌رسد از اين پس بايد کم‌کم به جاي کلمه اوپک از کلمه کشورهاي عمده توليدکننده نفت استفاده و به کاربرد آن عادت کرد
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - 2020 August 09
برچسب: غفلت از انسجام ملی خطای استراتژیک
وجود آرامش امنیت ثبات انسجام و پیش شرط انتخاباتی پرشور...
تدبیر24 ۱ قرآن مجید اهل ایمان را از تنازع برحذر... و شوکت و هیبت شما از میان نرود و استقامت... ۹۶ بر اساس پروژه ای که تعدادی از صاحبنظران حوزه... از مسائل راهبردی که از اولویت ویژه ای نیز برخوردار...
کد خبر: ۱۲۱۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹