برچسب: غفلت از انسجام ملی خطای استراتژیک
وجود آرامش امنیت ثبات انسجام و پیش شرط انتخاباتی پرشور...
تدبیر24 ۱ قرآن مجید اهل ایمان را از تنازع برحذر... و شوکت و هیبت شما از میان نرود و استقامت... ۹۶ بر اساس پروژه ای که تعدادی از صاحبنظران حوزه... از مسائل راهبردی که از اولویت ویژه ای نیز برخوردار...
کد خبر: ۱۲۱۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹