برچسب: فرودستان تحت فشار بیشتر قرار نگیرند
7500 تا 8500 تومان را در دستور کار قرار دادند... دارد که فشارهای تورمی روی همه اقشار یکسان بوده و... اقتصاد ایران رخ داده این اقشار هستند که بیشترین فشار... به ویژه نهادگرایان هم قرار گرفته است در این زمینه...
کد خبر: ۱۱۸۸۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱