برچسب: لغو حق ماموریت فرهنگیان
به جای دفاع از حقوق جامعه ۱۳ میلیونی خود دست... خود پرداخته است که لغو ماموریت تحصیلی فرهنگیان لغو مرخصی... نیمه وقت تحصیلی ممنوع شدن اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان... مشاوران ایشان که انگار نمی توانند حقوق مجموعه آموزش و...
کد خبر: ۱۱۱۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰