برچسب: منشأ
راغفر پیشنهاد داد
طریق کار شایسته امکان پذیر می شود کار منشأ هویت...
کد خبر: ۱۱۳۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


می توان نتیجه گرفت که همه این مسائل منشأ شناختی...
کد خبر: ۱۱۳۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


مهاجرت هندوایرانیان ارتباط داشته باشند و منشأ آن ها را... فرهنگی و معیشتی دوران باستان از قبیل منشأ انسان مدرن... از مناطق آریانشین مشخص شد که منشأ هاپلوگروپ r۲ جنوب...
کد خبر: ۱۱۲۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


منشأ فساد را پیدا کرد یا نبود نظام مالیاتی نوین...
کد خبر: ۱۱۲۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱


منشأ همه تغییرات را در سطح مدرسه بیان می کند...
کد خبر: ۱۱۲۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷


وجود می آید منشأ آن به عادات غذایی بازمی گردد...
کد خبر: ۱۱۲۵۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳


وسیع تری منشأ اثر می شوند دکتر قانعی راد یک...
کد خبر: ۱۱۲۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳


های رایج تعیین منشأ جمعیتی و تخمین میزان و نحوه...
کد خبر: ۱۱۱۳۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹


بیماری و منشأ عفونت و میکروب است آنچه این روزها...
کد خبر: ۱۱۱۲۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶


از آن تصور نشود همه آنچه اتفاق می افتد منشأ...
کد خبر: ۱۱۱۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴


است پولگرایان معتقدند اصولا تورم منشأ پولی دارد منشأ پولی...
کد خبر: ۱۱۰۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


منشأ پیامک های بعضا تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان...
کد خبر: ۱۱۰۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


در اینکه آب منشأ حیات گیاهان جانوران و انسان است...
کد خبر: ۱۱۰۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


چند دهه است که در پی کشف منشأ این نور... رصدخانه گرین بانک گفت این اولین تشخیص روشن از منشأ...
کد خبر: ۱۱۰۵۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


که منشأ آن ایجاد تغییر است نه ترس از تغییر...
کد خبر: ۱۱۰۰۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۱


دارند که ارز خود را از یک منشأ رسمی و...
کد خبر: ۱۱۰۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۱


انداخته اند جوی که منشأ آن مشخص نبود و به...
کد خبر: ۱۱۰۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰


به مردم منتقل کنند که رأی آنها منشأ اثر نبوده...
کد خبر: ۱۰۹۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


اند جوی که منشأ آن مشخص نبود و به سرعت...
کد خبر: ۱۰۹۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


افشانی در مراسم ادای سوگندش در شورای شهرتهران؛
ایشان منشأ اقدامات ارزشمندی شدند که بی تردید در ادامه...
کد خبر: ۱۰۹۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰