برچسب: مکانیسم مالی
قاسمی:
که از وی پرسید برخی معتقدند مکانیسم مالی اروپا برای... صدد تخریب این رابطه و شکل گیری سازوکار مالی هستند... دقیقی از جزییات این مکانیسم های طراحی شده ندارد و... بحث شما درباره این که این مکانیسم تکرار برنامه نفت...
کد خبر: ۱۱۴۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹