سناریوهای احتمالی تعارض ایران و غرب دکتر عشایری

سناریوهای احتمالی تعارض ایران و غرب

از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم درایران؛ اصلی ترین دغدغه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت سیاست هسته ای و پیگیری آن از طریق دیپلماتیک است.
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - 2020 October 26
برچسب: نقش فضای مجازی در توسعه عدالت اجتماعی
شبکه های اجتماعی نسل نوین وسایل ارتباط جمعی هستند که... مبتنی بر نیازها تحولات تقاضاها و اقتضائات تاریخی توسعه اجتماعات...
تدبیر24 هرچه جامعه توسعه سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی پیدا کند... ایجاد شده و در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد... تغییرات شرایط در ابعاد مختلف ایجاد شوند و مورد استقبال... به خصوص در کشورهای جهان سوم دردناک و تلخ است...
کد خبر: ۱۱۱۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱