برچسب: واتیکان شیعی
جناب زادهوش چنین استفاده میشود که در صورت تحقق واتیکان... شیعی قم به سخنگوی جهان اسلام تبدیل میشود و نه... کاتولیک وبنیتوموسولینی نخست وزیر ایتالیا شکل گرفت و شهر واتیکان... سکولاریزم محصول عصر روشنگریست و تحقق واتیکان مسیحی چند دهه...
کد خبر: ۱۰۷۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳