برچسب: ورود زنان به استادیوم امر فرهنگی است
تدبیر24 فرهنگ چیست و چه مشکلاتی در کشور به آن... مربوط می شود این پرسشی است که دولت و دستگاه... های فرهنگی هرکدام به یک معنا به آن پاسخ می... پدید آمد یا به صراحت و با شدت جلو این...
کد خبر: ۸۱۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸