برچسب: ولایت آزادی و آگاهی
پرتو حسنت ز تجلی دم زد / عشق پیدا شد... و آتش به همه عالم زد ...
تدبیر24 بنابر این نگرش آغاز ولایت الهی بر همه مخلوقات... و پیوند الهی با همه مخلوقات عشق و محبت است... جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت / عین... آتش شد از این غیرت و بر آدم زد از...
کد خبر: ۱۲۰۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸