ايران و مثلث جديد بازار نفت‌ عليرضاسلطاني

ايران و مثلث جديد بازار نفت‌

به نظر مي‌رسد از اين پس بايد کم‌کم به جاي کلمه اوپک از کلمه کشورهاي عمده توليدکننده نفت استفاده و به کاربرد آن عادت کرد
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - 2020 August 04
برچسب: چرایی تأخیر در تصویب پالرمو
زمانی نظر نهایی خود را درباره کنوانسیون پالرمو اعلام می...
ماه مهلت دارند تعجیلی در کار خود نمی بینند واقعیت... این است که به تصویب رسیدن پالرمو شاید هیچ تغییری... در وضعیت کشور ایجاد نکند اما تصویب نشدن آن فشارهای... خارجی را شدیدتر خواهد کرد با تصویب کنوانسیون پالرمو می...
کد خبر: ۱۱۸۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱