ايران و مثلث جديد بازار نفت‌ عليرضاسلطاني

ايران و مثلث جديد بازار نفت‌

به نظر مي‌رسد از اين پس بايد کم‌کم به جاي کلمه اوپک از کلمه کشورهاي عمده توليدکننده نفت استفاده و به کاربرد آن عادت کرد
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - 2020 May 27
برچسب: جزییات
تاریخ جزییات مسکن اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسید بر...
کد خبر: ۹۷۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰


اگر این گزارش مطلوب بود چرا چیزی درباره جزییات آن...
کد خبر: ۹۶۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹


آیند نیازی به گزارش جزییات و نام بردن از تک...
کد خبر: ۹۶۹۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹


گوید و درباره جزییات آن به ایسنا توضیح می دهد...
کد خبر: ۹۶۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


سیاست خارجی درباره جزییات حضور چندی قبل محمد جواد ظریف...
کد خبر: ۹۶۸۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


ایسنا در تشریح جزییات این خبر گفت از ابتدای پاییز...
کد خبر: ۹۶۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


فدراسیون جزییات بیشتری از این مدیریت فامیلی نمایان می شود...
کد خبر: ۹۶۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


گوید و درباره جزییات آن به ایسنا توضیح می دهد...
کد خبر: ۹۶۸۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


فدراسیون جزییات بیشتری از این مدیریت فامیلی نمایان می شود...
کد خبر: ۹۶۸۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


جزییات جامعی از میزان دارایی و بدهی های شهرداری تهران...
کد خبر: ۹۶۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


می دهد جزییات تحقیق در مورد این است که چگونه...
کد خبر: ۹۶۵۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


مورد جزییات ایجاد پروژه یوز به عنوان زیرمجموعه یکی از...
کد خبر: ۹۶۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


همان گزارش جزییات تکان دهنده ای از علت مرگ این...
کد خبر: ۹۶۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


جزییات منتشر شود و آژانس نیز این مساله را پذیرفته... نبود جزییات به سبک گزارش هایی که آژانس قبل از...
کد خبر: ۹۶۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


حکم قصاص خواستند سپس امین به تشریح جزییات ماجرا پرداخت...
کد خبر: ۹۶۴۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱


ثبت سفارش است اظهار کرد جزییات ثبت سفارش سیاست دولت...
کد خبر: ۹۶۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱


بعد جزییات ساخت دکورها رفتم او درباره تعداد و چگونگی... اجرای جزییات نقاشی هایم در طراحی صحنه ها بوده و...
کد خبر: ۹۶۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰


پیگیر موضوع خواهد بود برای آگاهی از جزییات این اقدام...
کد خبر: ۹۶۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


کد خبر: ۹۶۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری جزییات وام...
کد خبر: ۹۶۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۶