برگی از دوران بیقراری
تدبیر24»فیروز قاسمی- هر روز صبح بعد از بیداری و قبل از هر کاری برگی از تقویم میخ شده بر دیوار ترک خورده را جدا می کنم.« تاریخ» هفدهم مرداد و چهارشنبه ای گرم و طاقت فرسای» درحالیکه درد همه وجودم را احاطه کرده بود. بر روی صندلی چرخداری که پایه هایش سست است، کنار میز کوچک رنگو رو رفته که سالهاست با هم نجوا می کنیم و اکنون دیگر آن شادابی گذشته را نداریم، چرا که بتازگی صدای خش خش قلمم بر روی کاغذ شنیده می شود و میزم ناله کنان جیر جیر می کند بطوری که قلبم تیر می کشد نشستم. و بیقرارتر از همیشه، به عقربه ساعت نقش بسته بر دیواری که سالهاست به آن تکیه می کنم و تنها صدای تیک تاک ساعت است که شنیده می شود، چشم انداختم، لحظات نفس گیر بود و زمان به کندی می گذشت... و من هرازگاهی ثانیه ها و دقیقه ها را در گذر زمان می شمردم و در اندیشه پیوستن به مراسم « انجمن صنفی روزنامه نگاران » و در کنار جعمی ستودنی که در جهت آگاهی رسانی و... دشواری ها و سختی های غیر قابل توصیف را تجربه کردند. در جهت یاد آوری " روز خبرنگار " سیر می کردم... تا اینکه سرانجام لحظه موعود فرا رسید و خود را در کنار چهره های نام آشنا که هر یک به نوبه خود با اندیشه و قلم سهم  بسزایی در عرصه مطبوعات و روزنامه نگاری در جامعه و اجتماع دارند، یافتم.
در سخنرانی ها و گفت و شنیده های این مراسم علاوه بر گرامیداشت " روز خبرنگار " به نکات مهمی در خصوص روزنامه نگاری و... اشاره شد از جمله به موضوع با اهمیت فضای مجازی و نوآوری در عرصه اطلاع رسانی و تاثیرات فراگیر فضای مجازی در انتقال داده ها، رویدادها و رخ دادها در تقابل با مکتوبات که با هزینه های غیر قابل برگشت و درآمد بسیار پائین و بخور و نمیر منتشر می شود و... بود.
در تائید نکاتی که پیرامون فضای مجازی به آن اشاره شد، خاطر نشان می شوم که در این چند سال گذشته همواره با انتشار نکته نظرات خود در فضای مجازی، و نیز در مقالات متفاوتی که به رشته تحریر در آوردم به بستر متفاوت فضای مجازی، در جهت آگاهی رسانی و... اشاره داشتم، ضمن اینکه بر این باورم »سوگیری، پس نگری و بازنگری در زدودن غبار در بیان کلمات در پس آینده پیش روی ... با استفاده از داده های هر رویداد پس از رخ دادن آن رویداد. با توجه به فرآیند پیش روی در فضای مجازی می بایست از پیله خارج شد و پوست انداخت و به روز شد و با تغییر تغییر نمود و الگوهای تضعیف کننده را هرس کرد و دوباره آغاز نمود. یا دارفانی را وداع گفت..‌.


من همه ساله دل از عشق نگه داشتمی
بخدا بودمی از عشق پس و پیش نگر.
" فرخی "