گزینه های مدیرعاملی منطقه آزاد کیش
تدبیر24»باتوجه به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان و حائز شرایط بودن مدیرعامل فعلی منطقه آزاد کیش محمد ابراهیم انصاری لاری، حرف و حدیث ها بر سر جانشینی وی بالا گرفته است.
به گزارش خبرنگار تدبیر24 در بین گزینه های مطرح شده، سه نفر بیشترین احتمال را برای نشستن بر کرسی مدیرعاملی این جزیره دارند.

سید جعفر موسوی استاندار سابق اصفهان در دولت اصلاحات یکی از این گزینه ها ست. وی از سال 76 با حکم سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت تا سال 81 عهده دار این سمت بوده است.

گزینه دیگری که این روزها برای مدیریت بر این منطقه آزاد مطرح شده، غلام حسین مظفری است. وی که هم اکنون عضو هیئت مدیره بانک تجارت است، پیش از این با حکم قالبیاف شهردار تهران مدیرعامل بانک شهر بود و در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نیز نماینده مردم نیشابور بوده و در دولت یازدهم با حکم رحمانی فضلی فرمانداری نیشابور را در کارنامه خود دارد.

گزینه نهایی مدیریت جزیره به اکبر افتخاری سرپرست فعلی معاونت تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می رسد. وی که دارای مدرک دکتری مدیریت بازرگانی است، مدیرعاملی و عضو هیئت مدیره شرکت های خصوصی را در کارنامه خود دارد.

حال باید دید باتوجه به تخصص مدیریتی و همسویی سیاسی کدام گزینه کرسی مدیرعاملی منطقه آزاد کیش را از آن خود خواهد کرد.