مهتاب کرامتی در کنار نیکول کیدمن در خارج از ایران/عکس