همانا خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنکه آنان حال خود را تغییر دهند
تدبیر24»روز بیستم آبان ماه سال نود و هشت ساعت چهار و بیست و هشت دقیقه صبح زلزله ای با بزرگی چهار در مقیاس ریشتر در عمق دوازده کیلومتری به وقوع پیوست. 

این زلزله در اثر فعالیت گسل تسوج واقع در شهرستان شبستر در آذربایجان شرقی بروز نموده است. 

امروز وقتی مقالات چند سال اخیر خودم رو به صورت گذرا بررسی می کردم متوجه شدم در چند سال اخیر بیش از ده بار در مصاحبه با رسانه های رسمی خطر فعالیت گسل تسوج را هشدار داده ام ولی متاسفانه کمترین توجهی از سوی مسوولین بالاخص مسولیین شهرستان نمیشه !

روند بررسی گسل تسوج نشان دهنده این مطلب است که در سال های دور این گسل زلزله های بزرگی رو ایجاد نموده است . که از آن جمله می توان به زلزله های سال هزار و هشتصد و هفت و هزار و هشتصد و پنجاه و هفت میلادی اشاره کرد که هر دو بالای هفت ریشتر بزرگی داشته اند . در چهل سال اخیر هم این گسل فعال بوده که از آن جمله می توان به زلزله هزار و نهصد و هشتاد و یک میلادی به بزرگی چهار و شش دهم و زلزله هزار و نهصد و هشتاد و شش به بزرگی چهار و نیم اشاره کرد. ظرف دهه اخیر هم زلزلهدهای پنج و دو دهم و چهار و سه دهم ریشتری سال نود و دو شمسی رو می توان ذکر کرد. سال نود و هفت هم دو زلزله بیست و هفتم فروردین با بزرگی سه و هفت دهم و زلزله دوازدهم مرداد با بزرگی سه و سه دهم ریشتر رخ داده. سال نود و هشت نیز این روند ادامه داشته است. این روند نشان دهنده این مساله است که گسل تسوج با توان لرزه ای بالای هفت ریشتر فعال شده است و میزان تنش کلمب روی گسل افزایش یافته است. این  فوج لرزه ها صراحتا نشان می دهد که زلزله اصلی در راه است. روستاهای انگشتجان ، امستجان و چهرگان دقیقا بر روی همین گسل واقع شده اند. وقوع زلزله بالای هفت ریشتر از این گسل در درجه اول این روستاها و در درجه بعد کل شهرستان شبستر را مستقیما تحت تاثیر اساسی قرار می دهد. تنها راه حل مقابله درربرابر این خطر بالقوه ابتدا آگاهی و یقین مسوولین از این خطر و سپس اقدام عملی می باشد. تنها اقدام عملی در این حوزه نیز مقاوم سازی نسبی ساختمان هاست. مقاوم سازی نسبی ضمن اجرایی بودن و کم هزینه بودن قابلیت تامین امنیت جانی شهروندان را دارد. 

امیر ساعدی داریان
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی/ استاد لرزه نگاری و سازه