دو هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت معوقات کادر درمان پرداخت شد
پرداخت معوقات پرستاران و کادر درمان اعم از کارانه و اضافه کار یکی از مطالبات اصلی نیروهای بیمارستانهاست که ماههاست به تعویق افتاده است.

رئیس کل و هیئت رئیسه سازمان نظام پرستاری در تمام ماههای گذشته در جلسات مداومی که با مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مسئول داشتند، بارها موضوع پرداخت هر چه سریعتر مطالبات معوقه پرستاران را مطرح کردند. در پی این پیگیری ها، سازمان برنامه و بودجه امروز دو هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت معوقات به وزارت بهداشت پرداخت کرد.

علاوه بر پرداختی های قبلی، قرار است 50 درصد این مبلغ ( هزار میلیارد تومان) به صورت ویژه برای پرداخت معوقات و جبران  کاهش درآمدهای بیمارستانها هزینه شود.

پرداخت فوق العاده ویژه به پرستاران نیز از دیگر دستاوردهای پیگیریهای سازمان نظام پرستاری است که بر اساس اعلام، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است از آذر ماه به پرستاران پرداخت شود.