ادامه انتصابات دهه شصتی ها در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
صبح امروز سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی  وحید سلطانی را به سمت مشاور وزیر و  مدیرکل  حراست و میثم آسوپا را به سمت مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی منصوب کرد .

سلطانی و اسوپا هر دو متولد ۱۳۶۲ هستند .

پیش از این نیز مهندس ضرغامی دکتر علی اصغر شالبافیان متولد ۱۳۶۰ را به سمت معاونت گردشگری  دکتر طاهره قیومی متولد ۱۳۶۱ را به سمت مشاور و مسول پیگیری های ویژه وزیر و مهندس احمد خورشید سوار متولد ۱۳۶۹را به سمت مشاور فن اوری های نوین و حسن میثمی ۱۳۶۵ را به سمت مدیر کل روابط عمومی  منصوب کرد .