تحلیلی پیرامون تنش آذربايجان و ارمنستان و پیامدهای داخلی آن

تدبیر24»حمید یزدانیان - متعاقب تنش دو کشور همسایه شمال غربی، اختلافاتی در داخل ایران بر نحوه مداخله ایران در این تنش روی داده و دامنه بحث ها به مشاجره و بعضا دلخوری هایی در بین کاربران فضای مجازی شده است.

هدف دشمنان این ملت دامن زدن به همین‌ اختلافات است پس سعی کنیم از طرح این بحث های اختلاف برانگیز میان ایرانی و ترک و عرب و ارمنی و غیره خودداری کنیم.

قوم یهود همیشه تا قبل از تاسیس اسرائیل وطنی نداشته و در میان مردم و جوامع مختلف زندگی کرده و با فرهنگ ها و ملل آشنایی تاریخی دارد... امروز هم به واسطه تکنولوژی های نوین رسانه های جمعی غرب صهیونیسم همان دوران حضور مستقیم یهود در جوامع را تجربه می کنند و البته با این تفاوت که امروز در درون خانه ها و اذهان آحاد جامعه هم حضور دارد و با ابعاد مختلف حیات بشر در دو بعد نیاز و ذهنیت جوامع آگاهی کامل دارد.

و چون بر اساس متون انحرافی دینی خود در به کارگیری اصل هدف وسیله را توجیه می کند نه تنها شکی ندارد بلکه آن را وظیفه دینی و دنیایی در همه ابعاد اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و امنیتی می داند همواره به دنبال بهره گیری از این اصول هویتی بوده و هست.

امروز با آگاهی از مبانی فکری جوامع اسلامی و غیراسلامی به راحتی چارچوب فکری جریان های انحرافی مذهبی و قومی نظیر داعش و تشیع انحرافی انگلیسی و جریان های تکفیری و نژادی را هدایت می کند...

در بین ایرانیان چنان سخن از پیوندهای باستانی قوم یهود و ایرانی و عظمت شاهان هخامنشی میزند و مردم ایران را به باستان گرایی سوق می دهد که خودم به عیان دانشجویان باستان شناسی و تاریخ باستان متمایل به یادگیری زبان و خط عبری و شناخت پیوندهای تاریخی با یهودیان را حس کرده ام...

در مقابل در بین عرب ها چنان از پیوند لزوم مقابله با ایران گرایی و پیوند عمیق عربیت و اسلامیت می گوید و آل سعود را محق رهبری جهان اسلام تلقی می کند که قوم عرب را از مسأله فلسطین غافل کرده و رهبران عرب را شیفته درک دوران پس از ایران کرده تا جایی که عرب های متاثر از سیاست اسرائیل در فیسبوک و توییتر و غیره با هشتک هایی مثل لزوم اتحاد برای نابودی نژاد ایرانی و آتش زدن ایران و تخریب همه شهرها و بردگی ایرانیان و تشیع مجوسی و شیعه باستانی ایرانی سخن می گویند.

اون طرف در بین ارامنه از هویت های باستانی و رابطه تاریخی عمیق یهودیان و ارامنه میگه و از طرف دیگه در شبکه های باکو و اسراییل و ترکیه از یهودی بودن اقوام ترک تا قبل از مسلمان شدن سلجوقیان و اسامی یهودی رهبران قبایل ترک در قبل از مهاجرت به ایران و آسیای صغیر و ارمنستان میگه...

اسرائیل در کار بزرگداشت همه اقوام و مذاهب غرب آسیا هست و از حمایت خودش ازاونها سخن میگوید و اونها را مورد تمجید و اکرام قرار می دهد ولی برای چه هدفی؟

این هدف وسیله را توجیه می کند از نوع صهیونیسم هست که باعث شده در اکثر گروهها شاهد دعوای عرب و ایرانی یا ترک و ایرانی و شیعه و سنی و حتی در آذربایجان بین کرد و ترک و لک و غیره و در افغانستان بین پشتو و تاجیک و هزاره و غیره هستیم..

پس برای ناکامی صهیونیسم جهانی و اهداف آن در همه گروهها دعوت به صلح ملت های غرب آسیا کنیم..چیزی که هدف ایران اسلامی در فرایند تحقق تمدن نوین هست...

اقتباس از یادداشت یک دوست