افتتاح نمایشگاه عکس "رهایی"
تدبیر24»بابک جمال در خصوص افتتاح نمایشگاه عکس رهایی گفت : در دو سفری که به لنگرود و ماسال داشتم تعدادی عکس از طبیعت بکر آن منطقه گرفتم و دنبال فرصتی بودم برای نمایشگاه،تمام هدف یک هنرمند دیده شدن آثارش است ولی من در یک اتفاق اجتماعی با تعدادی از دوستان گروههای جهادی همراه شدم و تصمیم به کاری بزرگ ولی شدنی گرفتیم و قرار شد با برپایی نمایشگاه، از طریق عایدی فروش تابلوها یک زندانی مالی غیر عمد را آزاد و به یک سرپرست خانواده در آستانه زندان کمک کنیم.

کارگردان فیلم بلند داستانی شصت دقیقه در زمستان" ادامه داد: قرار است با برگزاری این نمایشگاه و فروش آثار  به همکاری جمعی از هنرمندان سینما و فعالان فضای مجازی چندین زندانی مالی غیر عمد و یک سرپرست خانواده در آستانه زندان رو نجات بدهیم.
نویسنده و کارگردان مجموعه "مستند بسمت پنجره ای باز"افزود: این آثار پیشتر در دو نمایشگاه هنری به نمایش در آمدند ولی به این شکل اطلاع رسانی نشد و اتفاقات خوبی برای نمایشگاه در حال وقوع ست،خیلی ها مثل بابک برزویه و...تبلیغ کردند.

جمال نویسنده کتاب در دست چاپ" پاتر در یک شب بارانی" بیان کرد: به در خواست چند گالری بزرگ در کشور آلمان در چند ماه آینده یک نمایشگاه بزرگ شهر دوسلدورف آلمان خواهیم داشت البته اگر وضعیت کرونا در آنجا مجوز لازم را بما بدهد، عایدی آنجا نیز برای امور خیر بکار خواهد رفت.

کارگردان مجموعه مستند داستانی "برنگ سیستان"در پایان گفت: معمولا نمایشگاههای این چنینی پشتیبانی زیادی می خواهد و درخواست دارم از این نمایشگاه همه حمایت کنند و در این امر خداپسندانه سهیم شوند.