برچسب: آموزش دوباره
در پاسخ به این سوال که آیا وزارت آموزش و... از تدابیر بازدارنده آموزشی و بازپروری را نیاز داریم زیرا... شوند وی نقش آموزش و پرورش را برجسته دانست و... خاطرنشان کرد آموزش هایی که به دانش آموزان از سنین...
کد خبر: ۱۱۰۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹