برچسب: اضطراب مرگ
برای فرار از اضطراب مرگ محور تعارض های روان رنجورانه... ساز و کارهای دفاعی اصلی در برابر مرگ منجر به... مرگ است چرا که توانایی فرد برای یک زندگی خودمختار... مرگ مرگی نیمه و نصفه است اتو رنک از نظریه...
کد خبر: ۱۲۰۷۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴