برچسب: روحانی به هیچ وجه اختلافی با شورای نگهبان ندارد
معاون پارلمانی رئیس جمهور:
حسینعلی امیری گفت بین آقای رئیس جمهور و شورای نگهبان... هیچ اختلافی وجود ندارد ...
آقای رئیس جمهور و شورای نگهبان هیچ اختلافی وجود ندارد... وی بیان داشت آقای رئیس جمهور هیچ گاه در فکر... بگیرد آقای روحانی در واقع یک گزارشی از مجلس اول... ارائه دادند که این مجلس با چه ترکیبی ایجاد شد...
کد خبر: ۱۲۰۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸