ايران و مثلث جديد بازار نفت‌ عليرضاسلطاني

ايران و مثلث جديد بازار نفت‌

به نظر مي‌رسد از اين پس بايد کم‌کم به جاي کلمه اوپک از کلمه کشورهاي عمده توليدکننده نفت استفاده و به کاربرد آن عادت کرد
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹ - 2020 July 15
برچسب: التماس
هزار التماس و خواهش زور و وارد شویم باید به...
کد خبر: ۹۸۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰


بودم به راننده التماس کردم اینها رو برسونه کهنوج چیزی...
کد خبر: ۹۷۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸


به آدرس آن زن رفتم و به پایش افتادم التماس...
کد خبر: ۹۷۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶


به باغ متروکه ای برد و بدون توجه به التماس...
کد خبر: ۹۷۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰


بیش از اینکه یک تهدید باشد تلاش و التماس برای...
کد خبر: ۹۶۶۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴


بیش از اینکه یک تهدید باشد تلاش و التماس برای...
کد خبر: ۹۶۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴


در این مورد نوشت اولاً سالهاس مجرى هاتون التماس حضور...
کد خبر: ۹۵۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴


آمد به او التماس کردم که پدرم این جا زیر...
کد خبر: ۹۵۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


التماس کنی صدا وسیما خبری پخش کند شبکه های اجتماعی...
کد خبر: ۹۵۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


آمد به او التماس کردم که پدرم این جا زیر...
کد خبر: ۹۵۵۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


زن جوان با التماس وبخشیدن انگشترگران قیمتش موفق به فرار...
کد خبر: ۹۵۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱


هادی به او التماس می کند که این جا کرمانشاه...
کد خبر: ۹۴۸۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۰


چاقویی به سمتم آمد و بی توجه به التماس هایم... تاریک با تهدید چاقو و بی توجه به التماس هایم...
کد خبر: ۹۴۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۸


و التماس هایی همراه با دلهره و درماندگی آخرین خاطره...
کد خبر: ۹۴۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵


وارد شد و هر چقدر التماس کردیم و قرآن جلویش...
کد خبر: ۹۴۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


دوستان هنرجو بودند که با خواهش و التماس او حاضر...
کد خبر: ۹۲۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵


التماس می کرد که تورا به خدا برای ما نیروی...
کد خبر: ۹۲۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


التماس بوق بدبختی بوق لجن بوق برای درمانده ها و...
کد خبر: ۹۲۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


التماس هایش او را آزاد کرده اند زن جوان که...
کد خبر: ۹۲۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


التماس هایش او را آزاد کرده اند زن جوان که...
کد خبر: ۹۲۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


آخرین اخبار