ايران و مثلث جديد بازار نفت‌ عليرضاسلطاني

ايران و مثلث جديد بازار نفت‌

به نظر مي‌رسد از اين پس بايد کم‌کم به جاي کلمه اوپک از کلمه کشورهاي عمده توليدکننده نفت استفاده و به کاربرد آن عادت کرد
نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۲ آرشیو
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
آرشیو نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۲
چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - 2020 July 08
برچسب: التماس
تا می فهمد پزشک همراهمان است با خواهش و التماس...
کد خبر: ۶۶۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷


تیری شلیک کند ما راه می افتیم و اگر التماس...
کد خبر: ۶۶۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷


خوند من با خواهش و التماس این سال ها فرستادمش...
کد خبر: ۶۶۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲


با گریه و التماس همه ماجرا را برایش تعریف کردم...
کد خبر: ۶۵۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۹


رفتند تصویر زیر پل ها خوابیدن ها التماس هایش برای...
کد خبر: ۶۵۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۹


صبحگاهی فانوس در پنجره کودکان موسپید و التماس حوا سروده...
کد خبر: ۶۵۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۵


دخترک التماس می کرد رهایش کنم تا نزد پدرش برود...
کد خبر: ۶۵۴۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۳


التماس های این دختر منجر به متوقف شدن عمل زشت...
کد خبر: ۶۴۵۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۶


اتاق کز کرده تا التماس های عجزآلودش راه در آغوش...
کد خبر: ۶۴۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳


به او التماس می کردم که آینده خواهرانم را خراب...
کد خبر: ۶۴۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳


آن بیفتد درپوشی هم نداشت التماسش کردم که پمپ را... می کردم بار دیگر التماس کردم خاموش کن مطمئن هستم...
کد خبر: ۶۴۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸


و التماس خیلی مؤثر است و خداوند هم منان است...
کد خبر: ۶۳۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۳۱


به التماس وادار کردند امروز هنوز پس لرزه های آن...
کد خبر: ۶۳۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹


التماس های محمدحسین داغش زنده شده و اشک صورتش را... و صورت خونی از او آب می خواست و التماس...
کد خبر: ۶۳۳۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲


حمید رسایی:
و حاکم شدن دیپلماسی التماس امیدشان به استفاده از فشار... دیپلماسی التماس بر سیاست خارجی حاکم نبود 1466849_618 jpg 1000×667...
کد خبر: ۶۳۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲


مطالبه تعهدات طرف مقابل جایش را به التماس داده و...
کد خبر: ۶۳۱۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱


پذیرفتند واقعاً التماس کردم حتی پیش ایشان گریه کردم رأی...
کد خبر: ۶۳۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱


وقت با اصرار التماس و الحاح بارها از مسئولین دولت...
کد خبر: ۶۲۵۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۱


بردند هرچه التماس کردم که رهایم کنند بی فایده بود...
کد خبر: ۶۲۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۹


التماس برای عدم مزاحمت آمریکا سر راه روابط تجاری ایران...
کد خبر: ۶۲۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵