نیمی از جامعه میل به مشارکت در حوزه سیاسی ایران را ندارند

نیمی از جامعه میل به مشارکت در حوزه سیاسی ایران را ندارند

تقی آزاد ارمکی - انتخاباتی که در پیش داشتیم در سایه یک مجموعه از محدودیت‌ها بود. محدودیت اول این بود که قرار نیست دوره آقای رییسی نقد شود و از یک طرف باید آن را دوره طلایی قلمداد کنید.
چرا پیروز شدیم و خوشحال نیستیم؟

چرا پیروز شدیم و خوشحال نیستیم؟

محمد حیدری» نگاهی گذرا به رسانه‌های اصول‌گرا، عمق ناکارآمدی و معیوب بودن این گفتمان را نشان می‌دهد. در واقع اصلا نمی‌توان آنها را «رسانه» خواند، آنها نه رسانه! بلکه تعدادی بنگاه خبرسازی و تبلیغاتی هستند
پنجشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۳ - 2024 July 18
کد خبر: ۷۱۳۳۵
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۴

آموزش عالی نیازمند یک ساماندهی جدی است

وزیر علوم با اشاره به ظرفیت خالی دانشگاه‌ها در برخی رشته‌های تحصیلی گفت: متاسفانه پذیرش در بسیاری از مقاطع تحصیلی به خصوص در مقطع کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد کاهش یافته به طوری که ما در برخی رشته‌ها اصلا گروهی نداشتیم و در برخی رشته ها نیز داوطلب به اندازه‌ای کم بود که نتوانستیم کلاس‌ها را تشکیل بدهیم. بنابراین آموزش عالی نیازمند یک ساماندهی جدی است.
تدبیر24 »دکتر محمد فرهادی در بیستوپنجمین آیین نکوداشت مقام استاد که امروز در سالن آمفیتئاتر دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، دانشگاه را یک نهاد برگزیده، فاخر، مهم و غیرقابل جایگزین توصیف کرد و گفت: دانشجویان و اساتید نیز از ویژگیهای برگزیدگی برخوردار هستند. البته این بدان معنا نیست که تمامی بهترینها در دانشگاه قرار گرفتهاند. بیرون از دانشگاه نیز نخبگان، فرهیختگان و سرآمدانی هستند که در عرصههای مختلف فعالیت و خدمت میکنند.

وی در ادامه تصریح کرد: نکته مهم این است که دانشگاه محل تجمع سازمانیافته نخبگان علمی است. در ویژگی سازمانیافته بودن تاکید میکنم. در واقع دانشگاه مجموعهای متشکل از چند عضو هیاتعلمی و چند هزار دانشجو همچنین حجم بزرگ و وسیعی از امکانات و فضاهای کالبدی همچون آزمایشگاهها، کتابخانهها، کلاسها و سالنهاست که محیطی را برای علم و انجام پژوهش و تمرین فرهیختگی فراهم میآورد.

دکتر فرهادی تاکید کرد: اگر ضوابط، رویهها، قوانین و ساختارها که وجه حقوقی دانشگاه هستند، کنار هم قرار بگیرند، قطعا استاد و دانشجو دو رکن حقیقی و واقعی هستند که دانشگاه بدون آنها غیرقابل تصور است.

به گفته وزیر علوم واقعیت این است که عدهای جوان با انبوهی از آرمان و آرزو و برنامه در مورد خود آینده و کشور وارد دانشگاه میشوند. در آن سوی ماجرا عدهای از اهل علم و قلم قرار دارند که در جایگاه استاد پذیرای این جوانان هستند تا یاریگر آنها شده و با انتقال دانش به آنها و نیز سایر آموزشهای ضمنی و ایفای نقش تربیتی آنچه که امروز دانشگاه نامیده میشود، بسازند.

وی افزود: این تصویر ساده نقش بیبدیل و ممتاز استاد دانشگاه را برجسته میکند و به رخ میکشد. نقشی که او را بیش از آنچه یک انتقالدهنده ساده، محو دانش و اطلاعات باشد در جایگاه یک الگو و مربی قرار داده و به سطحی بالاتر و ترازی با استانداردهای متفاوت برمیکشد.

وزیر علوم ادامه داد: این نقشه دقیقا همان نکتهای است که رهبری معظم بر آن انگشت تاکید نهاده است. در واقع ایشان در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاهها در دوم تیرماه 86 فرمودند: استاد فقط آموزنده دانش نیست بلکه منش استاد و روش او میتواند مربی باشد. استاد تربیتکننده است و تاثیر روی شاگرد علیالظاهر از تاثیر بقیه عوامل موثر در پیشرفت علمی و معنوی و مادی بیشتر است.

دکتر فرهادی گفت: حال باید دید که یک استاد چگونه میتواند نمونه باشد. آنچه که خاطرهها را میسازد و در حافظهها جا خوش میکند؛ معمولا نه محتوا و جنس دانش و اطلاعات بلکه روشها و نوع برخورد و نحوه مواجههای است که استاد با دانشجو در دوران دانشگاه داشته است.

وی یادآور شد: هدف من اصلا و مطلقا کوچک شمردن یا ندیده گرفتن عامل یا مولفه سواد و دانشگاه اساتید نیست. طرز قطعی و مسلم در مورد یک استاد سواد بالا و دانش به روز و آگاهیهای ممتازی است که باید یک استاد واجد آن باشد.

دکتر فرهادی تاکید کرد: دانش و حجم اطلاعات یک استاد نه همه آن چیزی است که باید داشته باشد و نه همه آن چیزی است که یک جوان دانشجو بدان متکی و نیازمند است.

به گفته وزیر علوم ذهن تیز و دانش سرشار و روزآمد برای تکمیل و تتمیم آن نیازمند روش و منش نیز هست. سلوک فردی توانایی و مهارت در برقراری ارتباط با دانشجو و محیط، حسن خلق، فروتنی عالمانه در عین رعایت چارچوبها، شفقت و حرکت در مدار عدل انصاف و کثیری از شاخصها و ویژگیها است که وقتی کسی توفیق دارا بودن آنها را به دست میآورد، به تراز یک استاد وظیفه و نمونه میرسد که میتواند در ذهن و ضمیر دانشجویان رسوخ و نفوذ کند و این همانی میشود که در آینده از او و دوران او به نیکی و خوشی یاد میشود.

دکتر فرهادی با تاکید بر اینکه دانشگاهها باید اختیارات بیشتری در حوزه آموزشی و برنامهریزی داشته باشند، گفت: باید به دانشگاهها این اختیارات داده شود تا در چارچوب کلی که از سوی وزارتخانه تدوین شود بتوانند در حوزه برنامهریزیهای آموزشی نظیر بازنگری رشتهها و ... بتوانند تصمیمگیری کنند.

دکتر فرهادی در پایان خاطرنشان کرد: طی 4 سال اخیر واحد جدید دانشگاهی در وزارت علوم مصوب نشده است و فقط واحدهای مصوب قبلی را راهاندازی کردهایم.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: